Hasle IF Historie

Historisk rids fra jubilæumsskriftet i anledning af HIF’s 100 års jubilæum.

Hasle Idrætsforening blev stiftet den 22. marts 1905. Beklageligvis mangler der protokoller fra 1905 til 1922, så oplysningerne om dette tidsrum er, som de er genfortalt af ældre medlemmer til det skrift, der blev udgivet i anledning af HIF’s 50 års jubilæum i 1955. Et skrift, der også på andre områder har dannet grundlag for dette.

Det var lærer Jørgensen, der tog initiativ til stiftelse af foreningen, og han blev den første formand, men hvem der ellers sad i den først bestyrelse, ved man meget lidt om. Det vides dog, at smedemester Aug. Andersen, der senere et stykke tid har været formand, var medlem af den første bestyrelse.

Det var dengang, som også gennem hele den efterfølgende årrække, fortrinsvis fodbold, der dyrkedes. Selve spillet var dengang mere kraftbetonet end nu, men kammeratskabet har altid været det samme.

Jens Jørgensen 1/1 1874 – 29/12 1961 Foreningens første formand, senere kasserer 1932 – 1944 Æresmedlem i 1940 og samme år tildelt Dansk Idrætsforbunds guldnål. Svend Kruse 21/2 1910 – 4/3 1979 Formand 1940 – 1942 Næstformand 1935 1940 Håndbold- og badmintonsleder, baneforvalter og fodbolddommer igennem mange år.

Som så mange foreninger måtte HIF i 1919 standse sin virksomhed på grund af forholdene. Af nedenstående udskrift af protokollen, der stammer fra året 1922, ses det, hvordan man kom i gang igen.

Allerede den 30. april blev der spillet en kamp mod B.1910. Den blev vundet med 3-0. Søndag den 6. august blev foreningen indmeldt i B.B.U., og den første kamp under B.B.U. blev spillet i Hasle med R.B., der vandt 3-0.

I vinteren 1923 blev der dyrket gymnastik for herrer under ledelse af lærer Jørgensen, og for damer under ledelse af frk. Dagny Thomsen. Samme år stilledes også med et juniorhold.

I juni 1924 overdrog tennisklubben banen til idrætsforeningen, og en del af medlemmerne benyttede banen flittigt. I løbet af efteråret blev der spillet om klubmesterskabet, der blev vundet af brødrene Marcussen.

Mange af datidens fester blev afholdt på Hasle Badehotel, og her holdtes også de fleste af de til tider meget bevægede generalforsamlinger. I oktober 1927 blev Andreas Lund valgt til formand, og han afløstes i 1929 af Olaf Thorsen.

Påsken 1931 havde foreningen besøg af Olympia fra København, som spillede en kamp mod 1. holdet. Kampen blev vundet Olympia med 4-2, og året efter havde HIF igen besøg, denne gang af en klub, der hed Viktoria.

I 1932 kom lærer Jørgensen igen i bestyrelsen, denne gang som kasserer, en post han til alles tilfredshed behold til 14 år.

 

Her ses 1. holdet fra 1932.

I 1933 blev Andreas Lund igen valgt til formand, og samme år indledtes et samarbejde med Simrishamn, hvor det blev aftalt at spille kamp skiftevis i Simrishamn og Hasle om en pokal, der var udsat af Det østbornholmske Dampskibsselskab. Men dette samarbejde gik senere over styr.

I 1934 blev Albert Jensen valgt til formand. I 1936 var der planer om at købe grunden ved Hasle Badehotel, disse planer blev dog aldrig gennemført. Samme år spilledes i pinsen en kamp mod Tårbæk, der vandt 5-2. I foråret 1937 fik HIF besøg af Hvidovre og gjorde senere genvisit. Samme år blev Knud Thorsen valg til formand, men allerede året efter afløstes han af sin bror, Olaf Thorsen, der startede damehåndholden, som han blev den første leder af.

I 1939 begyndte man på badminton, og i pinsen samme år havde man besøg fra Hærens Arsenal, der blev slået 5-2. Dette år blev Olaf Thorsen afløst af Svend Kruse på formandsposten.

Ved jubilæumsfesten i 1940 fik lærer Jørgensen overrakt D.I.F.’s guldnål og ved samme lejlighed udnævnt til HIF’s første æresmedlem.

En ny fodboldbane havde længe været på tale, men først i 1942 tog planerne virkelig form, og på et møde hos borgmesteren, hvor foreningen mødtes med et udvalg fra byrådet og arkitekt Reker, fremvistes tegningerne til den nye fodboldbane. Der var købt en grund ved Siegård, men den var blevet solgt igen på grund af planerne om den nuværende placering af fodboldbanerne, og ud fra de forelagte planer blev der arbejdet videre med sagen.

I 1943 havde Otto Hansen overtaget formandsposten, og en af de store begivenheder i hans formandstid var afholdelsen af en storstilet sommerfest lørdag den 15. og søndag den 16. juli 1944 i anledning af indvielsen af det nye baneanlæg.

1. holdet fra 1949, stående fra venstre: Osvald Westh, Otto Nielsen, Poul Munch, Arne Pihl og Børge Johansen. I midten: Hans Chr. Kofoed, Svend Aage Jensen, Knud Jensen og forrest: Bernt Thiesen, Svend Truelsen og Carl Bergmann.

 

Ved sommergeneralforsamlingen i 1946 blev Otto Hansen afløst af Lous Jensen som formand.

Ved en sommerfest i 1947 var trækplasteret en unionskamp B.B.U. mod S.B.U., et arrangement, som B.B.U. velvilligt havde overladt Hasle.

I 1951 byttede Otto Hansen og Louis Jensen igen roller på formandspladsen, og i 1954 afløstes Otto Hansen af Arne Pihl, der blev på posten til 1964.

Louis Jensen 2/5 1907 – 9/11 1979 Formand 1946 – 1950 Næstformand 1943 – 1944 Otto Hansen 16/11 1908 – 9/2 1983 Formand 1943 – 1945 og 1951 – 1953 Næstformand 1941 – 1942

Foreningens største ønske gennem mange år har været – og er stadig – et klubhus, hvornår dette vil blive en realitet, vil kun fremtiden vise. Med disse ord sluttede det historiske rids i festskriftet i 1955.

Det blev det nu ret hurtigt, idet bygningen af det, der nu kendes som

 

det gamle klubhus, begyndte samme år, og i sommeren 1957 kunne det tages i brug.

Den næste store begivenhed i HIF’s historie indtraf to år senere: Den 2. week-end i juli 1959 afholdtes den første sildefest. Det skete i samarbejde med turistforeningen, hvis formand, Søren Andersen, var den egentlige initiativtager til sildefesterne.

Sildefesterne gav allerede det først år et overskud, der oversteg alle forventninger, og man begyndte straks at tænke på, hvad disse penge skulle bruges til. Indgå i den daglige drift syntes man ikke, de

skulle, og man begyndte at spekulere på et lysanlæg. Drømmen herom gik i opfyldelse i 1962. Da fik HIF en lysmast og dermed Bornholms første rigtige lysanlæg.

I 1960 genopstår bordtennisafdelingen. De første bordtennisborde blev anskaffet og opstillet i klubhuset.

Fodbolden var dog stadig det primære, og en særlig oplevelse havde fodboldafdelingen i 1963, hvor ”bronzeholdet” gæstede foreningen og spillede mod et forstærket Hasle-hold.

 

Bronzeholdet, som ses her, vandt 7-2. Dette arrangement var foruden at være en sportslig begivenhed HIF’s hidtil største publikumssucces med ca. 1500 betalende tilskuere.

Damehåndbold havde været dyrket i mange år, og i 1963, da Finn Engell kom til Hasle, begyndte man også på herrehåndbold, men interessen var stadig større for fodbold om sommeren og gymnastik om vinteren. Gennem flere år holdtes årlige gymnastikopvisninger i forsamlingshuset, og man havde det sjældne tilfælde at have fem brødre på holdet.

Efter at Arne Pihl har meddelt, at han ønsker at trække sig tilbage, vælges Kaj Erik Mortensen i 1964 til formand.

I begyndelsen af 1965 holdes det første af de senere så populære kroballer (popballer) på Klemens Kro. De er frem til 1969, hvor interessen er faldende, et godt økonomisk tilskud til foreningens drift.

Det er også popballerne i Brændegårdshaven, hvoraf det første afholdes i juni 1965. Der var 1.200 – 1.300 deltagere, hvilket må siges at være fint udenfor turistsæsonen. Ved den lejlighed var musikken ved ”Jawalins”, en indonesisk gruppe, ellers var det som regel Red Squares og Vanguards, der spillede. Ved et senere arrangement med disse 2 orkestre nåede 2300 betalende ind inden afspærringerne brød sammen. Det var Brændegårdshavens hidtil største arrangement.

Brændegårdshaven skulle dengang bestilles ca. ½ år forud. Alligevel lykkedes det at afholde endnu et arrangement i Brændegårdshaven i 1965. Det var en høstfest med mannequinopvisning, medvirkende var endvidere Otto Leisner og Teddy Pedersens orkester.

Arne Pihl 8/10 1925 Formand 1954 – 1963 Kaj Erik Mortensen 28/12 1939 Formand 1964 – 1969 Kasserer 1963 HIF’s 60 års jubilæum i 1965 markeredes bl.a. ved starten af den årlige putte-cup.

Samme år fik foreningen sin fane, der var en gave fra Danmarks-Samfundet.

HIF havde i disse år et nært samarbejde med Hvidovre, der flere gange var på besøg her, et samarbejde, der var formidlet af en tidligere Hasle-spiller, Knud Andersen. Mange husker ham stadig bedre som Puskas.

I 1966 blev Rønne-hallen taget i brug, hvilket betød, at håndbolden, der tidligere havde haft til huset i Almegårdslejren, delvis flyttedes hertil.

I 1968 havde man store planer, i samarbejde med Hasle Borgerskoles forældreforening drøfter man mulighederne for at etablere et friluftsbassin ved røgerierne, og samtidig begynder tankerne om et nyt

klubhus at tage form.

I 1969 indvies et nyt lysanlæg af borgmester Otto Hansen, og i forbindelse hermed tages tankerne om et nyt klubhus igen op. Ved indvielsen af lysanlægget blev der spillet en kamp mod Klemensker, der havde udsat en lyspokal til formålet. Pokalen er senere vundet til ejendom af Klemensker.

Op til kommunesammenlægningen i 1970 tages initiativ til et samarbejde mellem idrætsforeningerne i den nye kommune, og den 4. august 1970 er ”Sportsklubbernes samarbejdsudvalg i Hasle kommune” en realitet.

I begyndelsen af dette år er Jensaage Kjær valg til formand. Klemensker-hallen åbnes dette år, og på initiativ af sportsklubbernes samarbejdsudvalg blev der lavet platter med de forskellige klubemblemer. HIF-platten er senere brugt som gave ved særlige lejligheder.

I efteråret 1970 begyndte puslinge-afdelingen med træning i den gamle gymnastiksal.

En stor dag nåedes i 1971, da juniorerne for første gang blev bornholms-mestre i den fineste række.

I 1970 var der fremkommet planer om udvidelse af klubhuset. Forslaget blev drøftet med kommunen, der imidlertid ikke ville give noget tilskud hertil. Derimod var kommunen villig til at købe klubhuset til brug for skolen. Bestyrelsen fandt derfor, at det ville være bedre at bygge et nyt klubhus. Byggeriet påbegyndtes i april 1971, og indvielse fandt sted 2. september 1972. Det var en stor dag, og man drømte store drømme, bl.a. begyndte man igen at tænke på mulighederne for at etablere et svømmebad. Nu var der dog ikke ved røgerierne, man drømte om at anlægge det, men ved klubhuset.

Ved spillerfesten i 1972 udnævntes Solvejg Munch og Svend Aage Jensen til æresmedlemmer.

Putteholdet i 1964, stående fra vestre: Ole Jensen, Carl Finne, Jan Hansen, Bent Ole Johansen, Mogens Andersen, Dion Westh, Hans Ole Carlsen. I midten: Hans Henrik Thiesen, Frank Hansen, Steffen Mortensen og forrest: Egon Fehderau, Bjarne Sommer og Per Ole Holm
Bagerst fra venstre: Søren Pedersen, Kim Carlsen, Søren Phil, Claus Rasmussen, Niels Peter Stilling, Kenneth Haagensen. I midten ses Preben Pedersen, Jesper Pihl, Jørn Ole Riis, Klaus Lind, Per Koefoed. Forrest: Morten Bech, Søren Pedersen, Jan Haagensen, Jens Koefoed, Henrik Stilling og Bent Jørgensen.

Bordtennisungdom i kælderen i klubhuset 1973, året efter at klubhuset er taget i brug.

Ved den generalforsamling i februar 1973, hvor Jensaage Kjær gik af som formand og blev afløst af Bent Nielsen, blev der vedtaget nye love, love, der betød en helt ny struktur, hvis formål der er at få alle idrætsgrene repræsenteret i bestyrelsen.

I 1974 arrangerede HIF for første gang Skt. Hansfest på Fælleden i tilslutning til den af ”den lille komité” arrangerede fest. Med pauser er disse fester fortsat siden og de seneste år afholdt på det grønne areal ved Strandgade.

Jensaage Kjær 29/9 1943
Formand 1969 – 1973
Kasserer 1981 – 1986
Bent Nielsen 24/2 1939
Formand 1974 – 1975
Næstformand 1971
I 1976 afløstes Bent Nielsen på formandsposten af Knud Bech, der som det allerførste prøvede at udforme en samarbejdsaftale mellem Standard og HIF, så der kunne oprettes en fælles håndboldafdeling. Denne aftale trådte i kraft pr. 1. maj 1977, og 1. maj 1979 gentog det samme sig for badmintonafdelingerne.

Samme år startede kommunen planlægningen af Haslehallen, og foreningen var hele tiden repræsenteret i byggeudvalget.

Den 19. august 1978 indviedes Haslehallen med et sportsligt arrangement, hvor alle de aktiviteter, hallen kan rumme, blev forevist. En ting, der nok vil gå igen i de fleste sportslige afsnit, er at ved Haslehallens ibrugtagning blev der åbnet mulighed for aktivitetsudvidelser, som især er kommet bordtennis og badminton til gode. Endvidere er der igen optaget gymnastik på programmet, dette for de allermindste, de 3-6 årige.

På generalforsamlingen i 1978 blev der oprettet en tennisafdeling, da der nu var mulighed for at spille lidt ved badehotellet om sommeren, og når Haslehallen blev færdig, i den om vinteren. Tilslutningen i denne afdeling holdt kun nogle få år, og afdelingen blev nedlagt igen.

Der blev også oprettet et jubilæumsudvalg med Kaj Haagensen som formand. Opgaven var at samle trådene omkring 75 års jubilæet den 22. marts 1980. Først skulle der skaffes midler til det hele, og det blev starten på kioskdriften som vi kender den i dag – passet med frivillig arbejdskraft. Senere kom så det sportslige program og endelig jubilæumsfesten i Haslehallen, hvor Vilmer Jensen og Svend Aage Jensen blev hædret af BHF og BBU.

Knud Bech 9/4 1940
Formand 1976 – 1984
Næstformand 1973 – 1975
Knud Erik Olsen 25/9 1946
Formand 1984 – 1985
Næstformand 1980 – 1983
Inden jubilæumsåret 1980 var overstået begyndte hverdagen igen. Der var begyndt at være pladsmangel i klubhuset. Især bordtennisafdelingen pressede på for at kommet op fra kælderen. På et bestyrelsesmøde den 1. december 1980 blev der nedsat et byggeudvalg bestående af Kenny Jensen og Knud Bech. Jensaage Kjær skulle indtræde senere når det økonomiske skulle på plads. Det var starten på den udvidelse, der blev indviet den 8. november 1986. Der var mange planer i luften i de kommende år, blandt andet omkring udvidelse af Haslehallen og flytning af hele stadionanlægget. Men alle planer blev langsomt skrinlagt og en udvidelse af klubhuset tog mere og mere form.

Samarbejdsaftalerne med Standard begyndte at vakle, fordi medlemsforholdet ændrede sig. Det betød mere arbejde til HIF’s ledere og trænere og det kostede afdelingerne flere penge. Efter et par møder i foråret 1982, blev aftalerne opsagt pr. 1. maj 1982.

Ved generalforsamlingen i 1984 stoppede Knud Bech som formand og ingen ville påtage sig opgaven. Knud Erik Olsen blev på bestyrelsesmødet den 27. maj konstitueret som formand og Leif Nielsen som var nyvalgt til hovedbestyrelsen blev sekretær.

På generalforsamlingen i 1985 blev Leif Nielsen valgt til formand og nu kom der rigtig gang i klubhusplanerne. Tegningerne tog form, der blev afholdt medlemsmøde og ansøgninger om byggetilladelse blev sendt til kommunen. Det var planen at byggeriet skulle starte om efteråret, men langsom sagsbehandling gjorde at alle tilladelser kom så sent på året at starten først blev 1. april 1986. Der var rejsegilde den 11. maj og indvielse den 8. november, en stor præstation at gennemføre det på så kort tid med frivillig arbejdskraft. Et byggeri til ca. 575.000 kr. var gennemført og finansieringen var også på plads efter at det havde været nogle gode Sildefestår.

I slutningen af 1986 startede en møderække mellem Standard og HIF efter henvendelse fra Standard, og formålet var en sammenlægning tidligst den 1. april 1988. Baggrunden for henvendelsen var usikkerheden om Standard kunne overleve som forening med faldende medlemstal, og hvor Rutsker Skole nu også var truet af lukning.

På et bestyrelsesmøde den 5. oktober 1987 forelå forslag til vedtægter for sammenlægningen. Disse blev i de efterfølgende måneder justeret og sendt til godkendelse i de forskellige forbund.

Følelsesmæssige emner som farver på spillerdragter blev der også enighed om, og alt var nu klar til en ekstraordinær generalforsamling i begge foreninger med en sammenlægningsdato den 1. april 1988. Der var stor enighed i begge foreninger om at det var vejen frem, så forslaget blev vedtaget.

På første generalforsamling efter sammenlægningen blev Bjarne Westerdahl (formand for Standard siden 1975) den nye formand. HIF’s formand siden 1985 Leif Nielsen, blev kasserer. Der er ingen tvivl om at disse to kom godt ud af det sammen, og at det har været medvirkende til at det hele fik et så positivt forløb.

Det var nu blevet en større forening, og den økonomiske styring blev mere dominerende, begreber som budgetforudsætninger og budgetkorrektioner dukker nu op i protokollen på et bestyrelsesmøde den 5. september 1988.

Leif Nielsen 29/3 1946
Formand 1985 – 1988
Kasserer 1989 – 2001
Bjarne Westerdahl 28/7 1954
Formand 1989 – 2001
Formand i Standard 1975 – 1988
En henvendelse på at starte en skytteafdeling bliver drøftet i oktober 1988, men henlægges igen til der kommer en større interesse. Sagen kommer op igen, men 3. Kreds som havde haft skydning på programmet, havde ligget stille en periode og skulle først nedlægges inden HIF måtte starte aktiviteten. På generalforsamlingen den 26. februar 1990 blev skydning optaget i foreningen.

EDB alderen kom også til HIF, den 7. november 1988 blev der bevilliget et anlæg til max. 17.000 kr. excl. moms til kassereren – nye tider. Tilsyneladende har det trukket ud med indkøbet, for på et bestyrelsesmøde den 15. maj 1990 bliver der nu bevilliget 38.000 kr. til EDB anlæg. I år 2000 da det nye mødelokale og kontor i klubhusets kælder var blevet indrettet, blev der installeret EDB anlæg og tilslutning til Internet til brug for alle foreningens afdelinger.

I vinteren 1990/1991 forsøges med familiesvømning i Rønne Svømmehal med Bent Sørensen som initiativtager. Det blev en stor succes og er siden blevet afviklet hver vinter.

I forbindelse med sammenlægning af foreningerne blev aktiviteterne på baneanlægget Rutsker og benyttelsen af Standards gamle klubhus mindre og mindre og i 1991 blev klubhuset solgt.

I 1991 starter bordtennisafdelingen igen debatten om mere plads, og nu er forslaget at lave en sidebygning på salen og nedlægge de 2 materialerum, for på den måde at skaffe plads til flere bordtennisborde i salen. Samme år blev kiosken og ”barakken” ved Haslehallen taget i brug. Den samlede udgift på 91.000 kr. blev afholdt af HIF.

I 1993 udfærdigede kommunalbestyrelsen en kommuneplan, som også indeholdt en mulighed for udvidelse af det gamle stadionanlæg, der stadigvæk kun havde den størrelse som blev indviet i 1944.

Året efter blev beslutningen om udvidelse truffet og arbejdet med at etablere nye kolonihaver, til erstatning for det areal der bliver inddraget til baneudvidelsen, går nu i gang i 1995. HIF er med i byggeudvalget og alle håber på at udvidelsen kan tages i brug i 1997.

Udvidelsen af klubhuset dukker op igen i formandens beretning på generalforsamlingen i februar 1995. En stor medlemstilgang har givet et øget pres på belægningen i Haslehallen og der dyrkes også gymnastik på skolen som en nødløsning. Bjarne Westerdahl beskrev nu en plan for udvidelse af salen, depotrum, køkken og hele ombygningen i kælderen, nøjagtig som klubhuset fremstår i dette år 2004.

På generalforsamlingen i februar 1996 fortæller formanden, at bestyrelsen har vedtaget at byggeriet kan startes hvis der er frivillig arbejdskraft til det hele. I beretningen fortælles også, at i forbindelse med det nye baneanlæg vil lysanlægget blive renoveret og 2 lysmaster flyttet.

Baneudvidelsen, som alle håbede på var klar til ibrugtagning i 1997, var ikke blevet færdig. Derimod havde klubhusudvidelsen blevet gennemført som planlægt og det hele fungerede perfekt. Endvidere blev det oplyst at gymnastikken var optaget som en selvstændig afdeling. I 1998 blev de nye baner endelig taget i brug. Der var nu mulighed for at omlægge 2 baner og plads til 7 mands- og minifodbold med videre.

Ved generalforsamlingen i februar 2000 sluttede formanden Bjarne Westerdahl beretningen med at meddele, at efter 25 år som formand, først i Standard og derefter i Hasle Idrætsforening, var det snart tid til at slutte. Det samme havde Kasserer Leif Nielsen bebudet. Han havde først været formand for HIF og efterfølgende kasserer efter sammenlægning, i alt mere en 15 år som idrætsleder. Bestyrelsen havde imidlertid emner til at tage over og på generalforsamlingen i 2001 blev så Jan Vesth valgt som ny formand og Lars Dyrby overtog kassererposten.

Den første beretning som den nye formand aflagde i 2002, gav udtryk for et travlt år. Petanqueafdelingen var oprettet, kroketafdelingen var på vej, legestuen var kommet i HIF’s regi og forberedelserne til DGI’s landsstævne 2002 var i fuld gang med Betina Haagensen som byleder. Senere blev Kaj Haagensen, Poul Pedersen, Bent-Ole Pedersen, Birger Kruse, Kaja Larsen, Betina Koefoed og Jan Vesth udpeget som gruppeledere. Landsstævnet fik ikke den søgning der var regnet med. Knapt 20.000 deltagere kom der, kun det halve af det forventede. Det betød mange ændringer i planlægningen. Vejrguderne var heller ikke venligt stemt, alligevel fik HIF registreret 3000 hjælpertimer. I forbindelse med landsstævnet blev de sidste forbedringer i klubhusets kælder færdige, så HIF var i stand til at danne rammerne omkring kroketstævnet, som blev afviklet på stadionanlægget. Til højre ses Jan Vesth som blev formand i 2001.

100 års jubilæet begynder at nærme sig og et jubilæumsudvalg blev nedsat. Et jubilæumsskrift, afholdelse af en reception og jubilæumsfest samt afdelingernes sportslige markering var programpunkterne.

Kommunesammenlægningen som startede 1/1 2003 betød ændrede tilskudsregler for alle idrætsforeninger på Bornholm. For HIF’s vedkommende betød det væsentligt lavere medlemstilskud såvel som klubhusrefusion, men også de praktiske opgaver med pasning af baneanlæg m.v. blev udført på en ringere måde. Laveste fællesnævner blev gennemført og som det seneste er der også kommet timebetaling for brug af Haslehallen, hvor det før var gratis.

Efter dette lidt negative afsnit, kan omtalen af de sidste 2 års Sildefest give det hele lidt glæde igen. Sildefesten 2003 blev et flot afviklet arrangement, men som økonomisk ikke stod mål med dette. Sildefestkomiteen, hvor der nu er foretaget et generationsskifte, stod sammen og efter disse ”lærepenge” gennemførte de Sildefesten 2004 meget flot. Selvom vejret ikke var det bedste om søndagen, så sluttede festen med et af de bedste økonomiske resultater i nyere tid.

Kioskdriften som den kører i dag, startede i 1977 med Ulla Engell som drivkraft. Dengang for at skaffe midler til 75 års jubilæet. Efterfølgende er kiosken blevet til en fast indtægtskilde. Gitte og Bent-Ole Pedersen styrer med stor energi den opgave. Det skal også nævnes, at det nu er lykkedes at få et kraftigt ventilationsanlæg i drift til stor glæde især for bankofolket.

Med disse ord har redaktionsudvalget indledningsvis forsøgt at beskrive hvad der har rørt sig i Hasle Idrætsforening i 100 år. Med frivillig arbejdskraft har rigtig mange ledere udført sportslige og praktiske opgaver, så vi i jubilæumsåret har adgang til et stort flot idrætsanlæg med et af Bornholms bedste klubhuse. Når dette er sagt, så er der stadig opgaver at beskæftige sig med efter 22. marts 2005. For det første så skal det bestående holdes vedlige, men forholdene omkring Haslehallen med ”barakken” kan forbedres og ikke mindst forholdene for skytteafdelingen på skolen.

Hasle Idrætsforening | Damløkkevej 19 | 3790 Hasle

Skriv til os