Om Hasle Idrætsforening

Om Hasle Idrætsforening

Hasle Idrætsforening er en flerstrenget forening baseret på holdsport.

Bestyrelsen består af 5 forretningsudvalgsmedlemmer valgt på generalforsamlingen samt en repræsentant fra hver afdeling.

Hver afdeling har et afdelingsudvalg der vælges på et medlemsmøde i januar/februar måned.

Bestyrelsen har en række underudvalg som f.eks. Sildefesten, klubhustilsyn, banko, m.fl..

Skriv til os