Referat 2 Nov. 2023 ekstraordinært

Hasle Idrætsforening

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 2. november 2023 kl. 20.00

Dagsorden og referat

1) Velkomst v/HC

2) Valg af dirigent og stemmetællere
    Jan Vesth blev valgt som dirigent og Johnny Asmussen og Kaj Erik Mortensen blev valgt som stemmetællere.

3) Køb af ejendom, orientering v/HC

4) Deponering af købesum v/Trine
– tidslinje, køb og deponering

5) Afstemning af
a) Køb af ejendom               JA: 51 stemmer, Nej og blanke: 0 stemmer.
b) Deponering af købesum   JA: 51 stemmer, Nej og blanke: 0 stemmer.

6) Væksthuzgruppe
Tilkendegivelser og eventuel valg Mange positive tilkendegivelser.

7) Eventuelt
    Ingen bemærkninger.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede med et 3 foldigt leve HIF. 

Skriv til os