Referat Marts 2023

HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING
         Fredag den 24. marts 2023 i Klubhuset kl. 17.00
         Annonceret d. 8. marts 2023 i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.

         DAGSORDEN                                                                                       Beslutninger

 1.    Valg af dirigent                                                                           Jan Vesth valgt
 1.    Formandens beretning v/HC Pedersen                                            Godkendt
 1.    Beretning fra udvalgene:

Badminton:      Doris Carlsen                                                          Fremlagt
Bordtennis:      Kenny Jensen                                                          Fremlagt
Fodbold:          Jeppe Pedersen                                                       Fremlagt
Gymnastik:      Iris V. Kofod                                                             Fremlagt
Petanque:         Kaj Erik Hansen                                                      Fremlagt af Jane Riis
Kroket:             Herdis Jensen                                                         Fremlagt
Esport:             Merete Verner Krogh                                               Afbud
Floorball:         Carl Johan Mikkelsen                                                Afbud

 1.    Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2022                               Godkendt

v/Trine Leerskov

 1.    Indkomne forslag

Ingen forslag

 1.    Fremlæggelse af budget for 2023 v/Trine Leerskov                            Godkendt
 1.    Valg af forretningsudvalg:

A:     Kasserer for 2 år
*På valg: Trine Leerskov (ønsker genvalg)                                Genvalgt
B:     Medlem for 2 år                                                                    Christian Kofod valgt
C:     1 suppleant for 1 år                                                               Bestyrelsen bemyndiges til
                                                              at finde et nyt medlem

 1.    Valg af klubhustilsyn for 1 år:

På valg: Mogens Haugbølle, Bo Rasmussen,                                     Genvalgt
og Kim Rømer                                                                               Genvalgt

 1.    Valg af fanebærer for 1 år:

På valg: Tom Vesth                                                                        Genvalgt
Suppleant på valg: Iris Kofod                                                          Genvalgt

 1.    Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:

På valg: Flemming Hansen                                                             Genvalgt
Revisorsuppleant på valg: Knud Erik Olsen                                       Genvalgt

 1.    Eventuelt

Kåring af årets ildsjæl og årets leder + 3 foldigt leve HIF                  Bente Clausen, Fie og Carsten Olin

Skriv til os