Referat Marts 2024

 HASLE IDRÆTSFORENINGS GENERALFORSAMLING

         Fredag den 15. marts 2024 i Klubhuset kl. 17.00

         Annonceret d. 29. februar 2024 i Bh. Tidende. Vedtægterne siger 14 dage før.

          DAGSORDEN                                                                      Beslutninger

 1. Valg af dirigent                                                                 Jan Vesth valgt

 

 1. Formandens beretning v/HC Pedersen                                Godkendt

 

 1. Beretning fra udvalgene:

Badminton:      Doris Carlsen                                            Fremlagt af Carsten P.
Bordtennis:      Kenny Jensen                                           Fremlagt
Fodbold:          Jeppe Pedersen                                        Fremlagt af André K.
Gymnastik:      Iris V. Kofod                                              Fremlagt
Petanque:         Kaj Erik Hansen                                       Fremlagt
Kroket:             Herdis Jensen                                          Fremlagt
Esport:             Frederik Rømer                                        Fremlagt
Floorball:         Carl Johan Mikkelsen                                 Fremlagt af HC
Fitness:            Carsten Pedersen                                     Fremlagt
Padel:               Carsten Pedersen                                    Fremlagt
Dart:                 Sonny Burrack                                        Fremlagt

 1. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2023                 Godkendt

v/Trine Leerskov

 1. Indkomne forslag

Bestyrelsen: Vedtægtsændringer                                     Godkendt

 1. Fremlæggelse af budget for 2024 v/Trine Leerskov            Godkendt

 

 1. Indlæg ”Frivillighed” v/Trine Leerskov

 

 1. Valg til forretningsudvalg:

A:     Formand for 2 år
På valg: HC Pedersen (ønsker ikke genvalg)             FU bemyndiges til at finde ny formand
B:     Medlemmer for 2 år
På valg: Carsten Pedersen og Jeppe Pedersen
(begge ønsker genvalg)                                         Genvalgt
C:     Suppleant for 2 år                                                 Lonie Larsen
D:     Suppleant for 1 år                                                 FU bemyndiges til at finde en ny suppleant

 1. Valg af klubhustilsyn for 1 år:

På valg: Mogens Haugbølle, Bo Rasmussen,                      Genvalgt
Kim Rømer                                                                     Genvalgt

 1. Valg af Væksthuztilsyn for 1 år.                                        Edvard Holm valgt, som sammen med FU fik                                                                                                        bemyndigelse til at supplere udvalget

 

 1. Valg af fanebærer for 1 år:

På valg: Tom Vesth                                                       Genvalgt
Suppleant på valg: Iris Kofod                                         Genvalgt

 1. Valg af Revisor og Revisorsuppleant for 1 år:

På valg: Flemming Hansen (ønsker ikke genvalg)             Jon-Erik Mogensen valgt
Suppleant på valg: Knud Erik Olsen                                Genvalgt

 1. Eventuelt

Kåring af årets ildsjæl                                                   Sildefestudvalget
Kåring af årets leder                                                     Kim Olsson
Kåring af æresmedlemmer                                            Mogens Andersen og Jens Erik Lind

Tak til dirigenten og 3-foldigt leve HIF

Skriv til os